Telesná výchova

Telesná a športová výchova

foto - video

PaedDr. Jozef Miko, www.jozefmiko.sk, http://www.facebook.com/jozef.miko.1?...

OCHRANA ČLOVEKA A PRÍRODY
SURVIVAL - KURZY
TURISTIKA - KURZY
SKI - KURZY
PLÁVANIE - KURZY
EXKURZIE
SEBAOCHRANA AC a ÚC
SEBAOBRANA - PRÍRODA
MIKROTREKK
TREKKING
NETRADIČNÉ CVIČENIE
EKO ENVIRO
REGIÓN
CVIČENIE V PRÍRODE
VEDA
VÝSTAVY
PUBLIKOVANIE
KORČUĽOVANIE
KLUBY
NOVÉ INFORMAČNÉ PRAMENE
SOC.PATOLOGICKÉ JAVY
PETER ŠPERKA
ŠTRAJK
RÔZNE
KAUZA TORYSA
METODIKA LYŽOVANIA
   
www.jozefmiko.sk
Facebook
YouTube1
YouTube2
GOOGLE+
integralna-univerzita-identity

 

Google Translate: Národný park PieninyTURISTICKÝ KURZ MÁJ 2010 - FOTO

Príprava kurzu, inštruktáže

Aktivity na kurze


RôZNE

TATRY - Rôzne túry - 01


BEZPEČNOSŤ V TELESNEJ VÝCHOVE