untitled.png

 

 

Privítanie

·         Predhovor zakladateľa

·         Fact Sheet

·         Dotazy zákazníkov

 

Vydavateľstvo

·         Informácie o vydavateľstve

·         Kontakt

·         História

·         Celosvetový nápad

·         Registrácia

 

Diela Who is Who

·         Ako vzniká Who is Who

·         Diela v prípravnej fáze

·         Úžitok

·         Knižnice

 

Herná kultúra

·         Ideológia podniku

 

Produkty

·         Diela v prípravnej fáze

·         Knihy na dodanie

 

Tlač

·         Informácie tlače

·         Ohlasy tlače

·         Who is Who v TV

·         Obrazový archív

·         Akcie

 

Názor

·         Váš názor

·         Názory zákazníkov

Vitajte, Miko Jozef, PaedDr. !


Vaša biografia na komunikačnej platforme Who is Who:

Miko Jozef, PaedDr.

http://www.whoiswho.co.at/gifs/6402581.gifP.: zaoberá sa netradičnými technológiami sebazdokonaľovania, psychofyzickými cvičeniami a autotransformačnou pedagogikou, systémové formy celoživotného sebavzdelávania, sebazdokonaľovania a sebapoznania, pedagóg F.: Gymnázium Sabinov AF.: 083 01 Sabinov, Štúrova 6 N.: Prešov, 02.03.1952 MM.: Mgr. Magdaléna, rod. Lichvárová D.: Peter (1974), Ivo (1978) R.: Vojtech a Štefánia, rod. Prídavková VP.: Peter Prídavok – zakladateľ a 14 rokov riaditeľ vo vysielaní BBC pre Slovákov v Londýne, priamy účastník II. Vatikánskeho koncilu, redaktor, novinár, spisovateľ, prekladateľ, písal prvé učebnice a metodické príručky pre učiteľov v slov. jazyku po rozpade Rakúsko-Uhorska, zostavovateľ nemeckých a juhoslovanských rozprávok pre deti, politik- generálny tajomník SNR v Paríži, tajomník SNR v Londýne a v Ríme, Anton Prídavok – rozhlasový pracovník-tajomník Slov. rozhlasu v Košiciach a riaditeľ Vojnového rozhlasu v Prešove, zakladateľ DJZ v Prešove, novinár, publicista, prekladateľ, básnik, dramatik, divadelný a všestranný kultúrno-osvetový pracovník, tajomník Slovenskej ligy, zakladateľ slovensdkých škôl na maďarskom území, Marián Prídavok učiteľ-autor 28 učebníc slov. jazyka, redaktor, prekladateľ, pracovník Min. školstva a osvety, riaditeľ a redaktor Slov. pedagogického nakladateľstva v Bratislave, vydavateľ Učiteľských novín, redaktor edícií kníh pre mládež, Jozef Prídavok-prekladateľ, novinár, zakladateľ pobočiek Matice slov., tjomník Slovanského domu v Prahe, Ján Prídavok- redaktor, prekladateľ, publicista V.: 1967-70 SVŠ Sabinov, ĽŠU Sabinov, Prešov-hra na husle-8 rokov, 1970-74 UPJŠ Košice, Telesná výchova -1.-5., 1975-81 FTVŠ UK Bratislava, TV, 1975-81 FF UPJŠ Prešov, história, 1975-81 PF UPJŠ TV, 1987 doktor pedagogiky, 1988 kvalifikačný preukaz joga II., 1992 Certifikát s medzinár. platnosťou Učiteľ jogy, 1993 Osvedčenie Satiterapia IPIPAP Olomouc, 1994 International Sri dip madhavand ashram, medzinár. certifikát Učiteľ jogy, 1983-2000 kurzy sebazdokonaľovacích aktivít pre verejnosť, školy a účelové skupiny, 1997-00 FTVŠ Karlovej Univerzity Praha, štúdium Joga I., ABDU-Akadémia bojových a duchovných umení, 1994 Frýba-Švajčiarsko-dovolenie vyučovať budhistické meditačné techniky Théravada, 1997 Róši Kaisen-Francúzko-dovolenie vyučovať meditačné techniky Zen, 1999 Akreditácia MŠ na vyučovanie jogy v školstve, 2000 Smolko-Smolková-USA-Kalifornia-dovolenie vyučovať Tibetské budhistické meditačné techniky, od 1990 intenzívne kresťanské duchovné cvičenia, 1970-2000 absolvovanie a dokladovanie viac ako 1300 osobných vzdelávacích a výcvikových akcií K.: od 1974 vyučovanie TV na viacerých stredných školách:Gym. Šmeralva Košice, POU Sabinov, SOU J.A Gagarina Košice, SOU Lesnícke Sigord, Gym. Lipany, SPŠ Stavebná Prešov, od 1992 Gymnázium Sabinov. Súkromné školy (zakladateľ a manager)1992-1993 Škola jogy,1992-2002 Integrálna škola zdravia, telesnej a mentálnej kultúry (ročne aj niekoľko 100 kurzov), Medzinárodná obchodná akadémia PO. Vysoké školy:od 1992-2003-Filozofická fakulta Prešov, Katedra vzdelávania dospelých, externý predagóg : Autoregulácia osobnosti, Transformačná pedagogika, Autotransformačná pedagogika, Relaxačné techniky, Netradičné technológie sebazdokonaľovania, od 1992-2003 PF UPJŠ Prešov, Katedra psychológie : Metódy osobného rastu a jogové metódy sebavýchovy, FHPV Prešovskej univerzity-Katedra pedagogiky-výberové semináre-Autotransformačná pedagogika. Od 1970 zromažďuje a experimentálne overuje všetky dostupné dobové a nadčasové informácie týkajúce sa výcvikových možností zvyšujúcich osobnostnú kvalitu človeka, kvalitu života a prebudenia jeho potenciálnych a nevyužitých rezerv, čerpá z prameňov: joga, zen, športové tréningy, kresťanské možnosti sebazdokonaľovania, tibetské, kórejské, vietnamské, čínske a juhoázijské budhistické meditačné metodológie, meditačné systémy, tai-či, bojové umenia, sebeobrana MS-I, mentálna príprava, etické systémy, horolezecké skúsenosti, vodné disciplíny, psychotréningy a výcviky psychickej odolnosti, výcviky managerov v špičkových svetových kultúrach, protistresové výcviky, výcviky prežitia v extrémnych podmienkach, extrémne vplyvy na ľudský organizmus a i PC.: autor cca 100 výukových textov, kníh, brožúr, bulletinov, článkov a publikovaných príspevkov z vedeckých a medzinárodných vedeckých konferencií; RV.: 2006 Cena mesta Sabinov za rozsiahlu činnosť zviditeľňujúcu mesto doma i v zahraničí, za výstavnú činnosť ( vyše 30 výstav), historické štúdie o meste Sabinov, iniciatívu pri udelení čestného názvu Gymnázium Antona Prídavka v Sabinove RV.: 2006 Cena mesta Sabinov S.: Slov. asociácia jogy Bratislava, Spol. priateľov jogy Košice, Joga v dennom živote Viedeň, ČR, Martin, Levoča, Prešov, Český svaz jogy Praha, ČR, Sdružení učitelů jogy Praha, ČR, Únie jogy Praha, ČR, Zdravé školy Košice, Humanitatrend a zdravie Košice, Centrum rozvoja človeka - Danubius, Klub SATI Bratislava, Ateliér Satiterapie Brno, Velká Bíteš, Čr, Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc ČR OA.: Súkromné školy – vedenie : Škola Jógy, Škola bojových umení, Integrálna škola zdravia, telesnej a mentálnej kultúry, Integrálna akadémia, spolupráca s MŠ SR a Ústrednej predmetovej komisii na Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave, pri tvorbe koncepčných školských pedagogických dokumentov, lektor MPC Prešov, účasť na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách, publikačná a výstavná činnosť, dokumentárne fotografovanie H.: joga, mentálne výcviky, filozofia orientálna, okcidentálna, antická, kresťanská, bojové umenia: judo, karate, tai-tchi, aikido, ekológia osobnosti, sebaobrana MS-I, mentálna príprava, hľadanie mostov medzi civilizáciami, skrze univerzálne výcvikové systémy, univerzita tretieho veku-technológie celoživotného sebavzdelávania, sebazdokonaľovania a pravého sebapoznania, tvorba univerzálneho systému psychofyzických cvičení, k týmto výcvikovým účelom bola zhromaždená vyše 15 000 zväzková domáca odborná knižnica

E-mail: miko.akademia@post.sk

Website: http://www.whoiswho-verlag.sk/strony/s/kundenbereich/www.jozefmiko.sk?PHPSESSID=b3d3636c348274ad6813591428ae176d

Získajte prehľad o Vašich komunikačných výhodách v okruhu členov Who is Who.

Who is Who Shop

·         Online-Shop

 

Ostrov Taborcillo

·         Ostrov Who is Who

 

Zákaznícka oblasť

·         Moja biografia

·         Vyhľadávanie biografií

·         Zmena životopisov

·         Nadviazanie kontaktu

·         Novinky

·         Odhlásenie zo systému

 

Zaradenie biografie

·         Žiadosť o zaradenie

·         Odporúčanie

 

Práce

·         Práca mimo kancelárie

·         Kancelárska práca

 

Z opačnej strany

·         Ekonomika

·         Burza

·         Kultúra

·         Šport

·         Médiá

·         Dovolenka

·         Vyhľadávače

·         Antikvárne knihy

 

Impresum

·         Impresum

Späť

Späť na úvodnú stránku

 

 

CMS: gammanet web kameleon