PaedDr.Jozef MIKO 1952
miko.akademia@post.sk


Jozef Miko


Motto
Túto www megastránku je potrebné brať ako INŠPIRÁCIU pre vašu prácu na sebe samom, pre vaše celoživotné sebazdokonaľovanie a stále hlbšie sebapoznanie.

Poskytuje námety pre kvalitné ľudské poznanie, pre širokú životnú skúsenosť, zmysluplné trávenie voľného času, celoživotné sebazdokonaľovanie, hodnotné napĺňanie a naplnenie zmyslu života a nefrustrujúce vyústenie žitia v univerzite tretieho veku. Poskytuje aj určité námety pre trináste komnaty, kde je užitočné v živote pravé životné hodnoty hľadať. Ako byť užitočný sebe, ale aj iným ľuďom. A ako sa učiť žiť svoj vlastný život, realizovať osobnostnú zrelosť a uskutočniť plnosť bytia a totálnu slobodu

Ak tu nájdete inšpiráciu a nasmerovanie pre svoje vlastné sebazdokonaľovacie aktivity telesné, mentálne i duchovné, pre hľadanie seba v pravom sebapoznaní, potom táto stránka splnila svoje poslanie a cieľ.

Ak ste sa chceli iba zabaviť, uspokojiť svoju zvedavosť, či kritičnosť, stránka je tu zbytočná.
Autor

Nebyť odborníkom jednej knihy, jednej školy, jedného učiteľa, jedného majstra.
Š.

Nedajte sa pomýliť, že ste dosiahli dokonalosť po troške štúdia a troške cvičenia. Dokonalosť je veľmi ťažké dosiahnúť.
Indický filozof Šivananda